bijles secondair onderwijs

Waarom duizenden families
voor Educadomo kiezen

Studiebegeleiding en bijlessen voor secundair onderwijs

De jaren van het middelbaar onderwijs zijn meestal de belangrijkste in de ontwikkeling van een kind, zowel op niveau van de kennisontwikkeling als de persoonlijkheid.

Op schoolgebied staat het secundair onderwijs synoniem voor grote veranderingen in de manier van lesgeven, de snelheid van lesgeven en de hoeveelheid te verwerken leerstof. Het is voor iedere student belangrijk te leren hoe zich te organiseren en de tijd efficiënt te gebruiken.

Qua persoonlijkheid is voor heel wat jongeren de adolescentie een periode van ontdekking, testen, onzekerheden, zichzelf in vraag stellen en zoektocht naar meer onafhankelijkheid.

Deze veranderingen en belangrijkheid in gedachte, focust de studiebegeleiding zich op:

 • Organiseren en opvolgen van de taken
 • Time management: hoe de prioriteiten bepalen en het juiste evenwicht vinden tussen het nuttige (leren) en het aangename (hobby's)
 • Technieken van onthouden
 • Redeneringspatronen bijbrengen
 • Door het bijbenen of vermijden van achterstand werken aan de zelfzekerheid van de student en het plezier herwinnen om bepaalde vakken te studeren

Vaak gevraagde bijlessen en studiebegeleiding:

 • Studiemethode of leren leren
 • Wiskunde
 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
 • Fysica
 • Chemie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Economie
 • Boekhouden
 • Informatica